<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

GAWAI

Selamat Hari Gawai! Seronok jugak la Gawai tahun ni. last year tak sempat nak balik Kuching.. now berpeluang la.. on 1st June.. one whole day gua pi visiting ke kampung rakan-rakan.. penat.. letih.. kenyang.. perut pun penuh dengan air. Tapi kali ini gua tak la minum minuman "tuak" atau yang keras-keras.. malas la.. hidup dah berubah.. heheh.. Good Boy.. minum air berkabonat pun cukup la mengenyangkan dan membesarkan perut.

1st June gua dari kampung jam 9.30am.. pegi rumah member.. sampai la jam 1 am 2 June.. penat giler.. gua drive la. Ada jugak la tengok org accident kat kampung.. biasalah.. mabuk... tidur kat jalan.. itu sudah menjadi kebiasaan bila time perayaan... sampai ja kat rumah.. gua terus mandi.. and pastu.. tidoooorrrrr.. keesokkan pagi pulak (2 June) gua and uncle gi rumah saudara mara.. rumah uncle dan auntie kat kampung... kali ini gua slow and steady sebab malam kelmarin dah puas makan.. kena la kontrol perut sikit kan? hahaha!

-Need to Know That Someone Still Believe-
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

>> Posted by Anonymous Anonymous on 1:41 AM

Keep up the good work
» » »    >> Posted by Anonymous Anonymous on 6:55 PM

Nice site!
[url=http://twtbvnga.com/ihas/noub.html]My homepage[/url] | [url=http://sduoonla.com/kwsj/nbvp.html]Cool site[/url]    >> Posted by Anonymous Anonymous on 6:55 PM

Thank you!
My homepage | Please visit    >> Posted by Anonymous Anonymous on 6:58 PM

Well done!
http://twtbvnga.com/ihas/noub.html | http://tjkxweji.com/grrr/hgbh.html    » Post a Comment