<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

HOLIDAY!

Hah! Sempat cuti 5 hari.. balik ke Kuching. What a holiday! Masa kat Kuching tak sempat nak update blog.. malas. Update kat opis lagi best. Free of charge. Walaupun tak lama, namun semangat bercuti dengan family memang sukar nak dibandingkan dengan makan mi kolok sarawak. Lawat nenek yang kurang sihat, hantar mom pi kerja, makan, minum, gusti dengan cousins yang masih kecik, tangkap gambar dengan kamera baru (promote!) round-round seluruh kuching, beli ikan terubok masin, makan dengan Charles, lepak dengan Clane, jumpa member lama.. semuanya sempat dalam masa 4 hari. Itulah pentingnya time management.. heheh!

Syukurlah Air Asia tak delay.. untuk pertama kalinya aku naik belon (kapal terbang).. Air Asia menepati masa. Bagus! Ada improvement.. so hujung tahun ni naik Air Asia lagi. Hari ni masih ada mood cuti.. staff tempat kerja aku pun tak semua yang datang.. masih seronok sambut KONG XI FA CAI. Takpalah.. Biarkan. Yang pentin, kerja aku mesti siap sebelum hujung bulan. Alamak! Bos dah sampai!

:: w.w.j.d :: one way ::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment