<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

'HAZE' zel 'NUT'

Cuaca kebelakangan jerebu semacam.. Bangunan rebung Telekom hilang di pandangan mata.. Mana bangunan tu pegi pun aku tak tahu. Takkan David Copperfield hilangkan kot? Mustahil. Ini semua jerebu.. aku pasti.. memang. Bila dah jerebu, penyakit pun banyak datang.. batuk-batuk, selsema, demam, pedih mata dan sakit tekak. Itulah yang nak diceritakan. 2,3 hari ni.. dimulakan dengan tekak gatal, pastu sengal badan.. (ada ciri-ciri nak demam), then batuk2 versi sentimental.. mata jadi kuyu. Ha pastu.. batuk bertukar aliran pulak, tahap hardcore.. aduh.

Itulah yang terjadi 2,3 hari ni. Pagi ni batuk agak kurang sikit.. "boleh tahan jugak ubat batuk cap ibu dan anak". Walaupun kurang sihat, akan ku gagahi jua untuk ke Low Yatt nanti lepas kerja.. memandangkan ari ni half day. Nak beli 'Kipas Angin' baru untuk processor komputer aku.. Dah beberapa bulan dia tak berkhidmat. Kesian.

:: Spread the Word.. Spread His Word ::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment